Kinh Nghiệm Phượt

Các model thắng trống và thắng đĩa xe máy

Các model thắng trống

Bánh xe     

1. Dựng xe bằng chân chống giữa và chống đỡ sao cho bánh sau tách khỏi mặt đất.

2. Nếu cần, tháo hệ thống xả (tham khảo các thao tác thực hiện với hệ thống xả).

3. Trên các xe tay ga dành cho nữ, xe máy đời mới có hai bộ giảm xóc sau, mở bu lông ở đầu dưới của bộ giảm xóc bên phải và tháo bộ này ra khởi khung phụ, sau đó tháo các bu lông gắn khung phụ với vỏ động cơ.

4. Bẩy nắp ở tâm bằng cây vặn vít dẹp cỡ nhỏ. Nếu có, tháo chốt chẻ ở đầu trục bánh xe rồi mở đai ốc lồng. Loại bỏ chốt chẻ đi vì sẽ dùng chốt mới.

5. Nhờ người trợ giúp bóp thắng sau để tháo đai ốc ở tâm moay ơ và vòng đệm.

6. Nhấc khung phụ và tháo các vòng cách ra khởi trục. Kiểm tra tình trạng ổ lăn và đệm kín trong khung phụ (Tham khảo nội dung liên quan). Nếu nghi ngờ tình trạng của ổ lăn thì tiến hành thay mới.

7. Tháo bánh xe ra khỏi trục và đưa ra phía sau xe.

8. Kiểm tra then hoa trên trục bánh xe và ở mặt trong moay ơ để tìm dấu hiệu mòn hoặc hư hỏng. Nếu then hoa bị mòn, thay cả hai bộ phận này. Để thay trục bánh xe, trước hết bạn phải tháo rã hộp bánh răng truyền lực.

9. Quy trình lắp ráp ngược với quá trình tháo – cẩn thận lắp bánh xe lên trục để không làm xáo trộn các guốc thắng. Siết chặt đai ốc tâm đến giá trị moment xoắn được chỉ định. Nếu có, lắp chốt chẻ mới để cố định đai ốc lồng.

10. Kiểm tra thắng sau trước khi vận hành xe.

Các model thắng đĩa

Bánh xe

11. Dựng xe trên chân chống giữa và chống đỡ sao cho bánh sau tách khỏi mặt đất.

12. Nếu cần, tháo hệ thống xả.

13. Nhờ người bóp thắng sau, mớ các bu lông và tháo bánh sau ra khởi cụm moay ơ. Lưu ý: Trên các loại xe tay ga có hai bộ giảm xóc sau, làm theo quy trình trong các bước trên để tháo khung phụ.

14. Quy trình lắp ráp ngược với quá trình tháo – siết chặt các bu lông bánh xe đến giá trị moment xoắn được chỉ định.

You may like